DIGITAL OPPLÆRINGSPAKKE FOR NYANSATTE VIKARER I HELSE OG OMSORG I NORDRE LAND


Kurset består av e-læring og innspilte forelesninger. 

Lykke til!


Temaer:

  • Hygiene og smittevern
  • Forflytning
  • Observasjonskompetanse
  • Dokumentasjon
  • Ernæring
  • Tannhelse
  • Brannvern
  • Autonomi, samtykke og tvang
  • Compilo - melde avvik og søk dokument
  • HLR