Hej!
Visste du att Vänersborgs kommun just nu arbetar med att öka ungas inflytande i kommunen? Att de vill att vi är med och bestämmer!?
 
Tillsammans med dig som är i åldern 13-25 år vill Vänersborgs kommun bygga upp nya mötesplatser i kommunen där alla känner sig välkomna med sina tankar och idéer.
Hjälp oss i det arbetet och svara på en kort enkät. Tack!