God start handler om hvordan det er å være ny student og hva en bør huske på. 

Vi snakker om temaer knyttet til studiemestring, ulike valg en tar gjennom studiet og at stress og uro er helt normalt med mer. Foredraget varer i cirka 45 minutter.