Dette skjemaet gjelder likepersonsaktiviteter som nevnt i kulepunktene under. Skjemaet skal fylles ut av deg som er registrert likeperson og har gått likepersonskurs. Dersom dere var flere likepersoner som arrangerte samme aktivitet, ber vi om at bare en av dere fyller ut skjemaet, og fyller ut navnene til de andre som bidro nederst. 

Det skal fylles ut ett skjema per likepersonsaktivitet som er gjennomført.

Rapporten gjelder: *Svar er påkrevd.