Velkommen til søknadsskjema for Fritidsstipend i Eplefondet.

Her kan du søke om hjelp til å betale medlemskontingent og aktivitetsgebyr i en forening, støtte til reise med klubben eller foreningen din eller nødvendig fritidsutstyr.
Man kan også søke om fritidsstipend på forhånd hvis man ønsker å begynne med en fritidsaktivitet i løpet av året. Som hovedregel dekkes inntil èn fritidsaktivitet pr år. Det samme gjelder cup/reise o.l.
Støtte gjennom Eplefondet er forbeholdt familier med utfordrende økonomi. Søker du som privatperson må du kunne legge ved siste ligning. 

Er du en trener eller annen person som skal søke på vegne av en familie må du ha et aktivt samtykke fra de du søker for. 
Dette kan være enten muntlig eller skriftlig.

Vi behandler søknader fortløpende, har du spørsmål underveis send epost til eplefondet@lier.kommune.no 

Vi bryr oss om personvern.
Dine personopplysninger brukes kun ifbm behandling av søknader til Eplefondet.  

For å starte på søknaden, trykk på den grønne knappen.