Lär dig mer om din forskning och hur långt du kommit på vägen mot faktisk nytta med hjälp av vår självskattning.

Är du intresserad av – eller redan på väg – att affärsutveckla eller på annat sätt omsätta din forskning till faktisk nytta? Ta hjälp av vår självskattning för att få en tydligare bild av var du och ditt forskningsteam står idag och vad du kan behöva tänka på och utveckla för att komma vidare.

Självskattningen handlar om att identifiera vilken nivå ditt forskningsprojekt befinner sig på inom ett antal områden som är relevanta för potentialen att omsätta forskningsresultat till faktisk nytta: omvärldsbevakning, hållbarhet, målgrupper, kunskapstillgångar och immaterialrätt, team och planering.

I verktyget beskrivs varje område övergripande, och du får välja vilken av de fem beskrivna nivåerna på området du tycker stämmer bäst överens med ditt nuläge. Den lägsta nivån på varje område motsvarar en påbörjad utveckling och den högsta en definierad, strukturerad och optimerad process. Du har också möjlighet att göra egna anteckningar kopplade till varje område: dokumentera era argument för vald nivå och era egna reflektioner, förhoppningar och vad ni har på gång inom området.

När du gått igenom samtliga områden får du med dig en sammanfattning av dina resultat, dina egna anteckningar, och ett antal tips om vad du nu kan behöva baserat på din självskattning.

Observera att resultatet inte ska tolkas som en värdering av forskningen, eller som en bedömning av om ditt forskningsprojekt passar för IVAs 100-lista. Däremot kan det vara användbart inför en ansökan eftersom självskattningen i stor utsträckning speglar våra urvalskriterier till IVAs 100-lista.

Lycka till!

Ps Självskattningsverktyget har tagits fram med hjälp av samlade insikter från IVAs projekt Research2Business, som vill stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista är ett unikt skyltfönster som kan ge forskningsprojekt ökade möjligheter att komma till faktisk nytta, genom samverkan med exempelvis näringslivet. 

Observera att det här är en första version av verktyget - vi vill gärna ha din återkoppling på hur du upplever det för vår fortsatta utveckling!