Intresseanmälan till programmet Hållbarhetsredovisning  en konkurrensfördel för ditt företag

Inom Omtag Nu erbjuds en rad kostnadsfria utvecklingsstöd till små och medelstora företag inom besöks-, upplevelse-, och livsmedelsbranschen och som påverkats negativt av coronapandemin.

Här anmäler du dig till vårt hållbarhetsprogram som genomförs med experter från PureAct. Programmet stöttar dig bland annat i att ta fram en hållbarhetsrapport, som kan bli en viktig konkurrensfördel för ditt företag.

Har ditt företag drabbats av coronapandemin – och i så fall hur?
Det är möjligt att välja flera svarsalternativ. Dina svar kan påverka om och hur du är berättigad till stöd genom Omtag Nu. *Ange ett svar.
Vilken bransch är ditt företag huvudsakligen verksamt inom? *Ange ett svar.