Välkommen till enkäten rörande hälsa och sjukdom hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever 2022!

Syftet med enkäten är att samla in data, för att kartlägga hälsostatusen hos den svenska populationen av Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Genom kartläggningen kan vi få uppgifter om hur vanliga olika sjukdomar är eller om någon sjukdom är ökande inom rasen. Den kunskapen hjälper till att lägga en grund för avelsrekommendationer som på sikt kan leda till att friskare hundar avlas fram. Genom att du är med och svarar på frågorna om din hund kan du hjälpa oss att skaffa oss en så heltäckande bild som möjligt.

Medverkan i enkäten är självfallet frivillig men vi hoppas att du vill delta, då dina svar inte kan ersättas av någon annans.

Genom att delta i enkäten samtycker du till att uppgifterna i enkäten får användas av forskare i syfte att undersöka rasens hälsoläge. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är allmänt intresse. Enskilda respondenter kan komma att kontaktas för ytterligare frågor i forskningssyfte. Insamlade uppgifter kommer att, på ett sådant sätt att de inte kan härledas till enskild hund, delges tollarklubben i syfte att ta fram statistik, för rasens hälsoläge, som kommer publiceras i klubbtidningen samt på rasklubbens hemsida. Data som samlas in via enkäten kommer att sparas under tiden som forskningsprojektet pågår. Som statlig myndighet omfattas SLU av offentlighetsprincipen. Du kan när som helst välja att avbryta enkäten. Inga uppgifter om dig eller din hund kommer då att sparas. Du kan även när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Dina uppgifter kommer då inte att användas.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till SLU:s dataskyddsombud via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90. Om du inte är nöjd med SLU:s svar, kan du vända dig med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00


Du svarar på enkäten för en enskild hund. Har du flera hundar kan du svara flera gånger. Du kan även svara för hundar som inte längre är i livet.  
                                                 

Enkäten är öppen fram till 30/6 2022. 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta: 

Malin Nilsson, leg. vet. doktorand
malin.nilsson@slu.se 018-671354

Henrik Rönnberg, leg. vet. VMD, diplomate ECVIM-CA (onc) professor
henrik.ronnberg@slu.se

Helene Hamlin, leg. vet. VMD, docent
helene.hamlin@slu.se