1. EQuality Toolbox, för jämställd fritid för alla!

Detta frågeformulär är helt anonymt, vi gör det här för att höra tjejers personliga åsikter och erfarenheter om hur vi ska kunna göra fritidslivet till en tryggare och mer jämställd plats för tjejer.  

1. Deltar du i någon fritidsaktivitet? *Ange ett svar.
2. Finns det något fritidsintresse du skulle vilja ta mer plats i, men känner att det är svårare för att du är tjej? *Ange ett svar.
3. Tycker du att det är jämställt i din fritidsaktivitet? *Ange ett svar.