Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement

Hvem kan søke om tilskudd?
Idrettslag/klubber, særkretser og regioner i Rogaland

Generelle krav
Det kan søkes om tilskudd til internasjonale idrettsarrangement, herunder nordiske mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser

• Nordisk Mesterskap
• Europamesterskap
• Europa – cup
• Verdensmesterskap
• Verdens - cup 
• Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister 

Tilskudd blir utbetalt når prosjekt regnskap for arrangementet blir sendt inn sammen med en kort rapport. 

Frist for søknad er 31. januar