Välkommen att nominera Sveriges friskaste företag!

Det här är första steget i Feelgoods process för att utse Sveriges friskaste företag 2021. Du nominerar din arbetsplats genom att svara på några frågor inom fyra områden:

  1. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  2. Ledarskap
  3. Medarbetarskap och delaktighet
  4. Hälsa och hållbart arbetsliv

För att kunna svara behöver du veta hur din organisation arbetar med dessa frågor. Du kan t ex vara ansvarig för HR, VD eller ha en annan ledande position med ansvar för eller insyn i organisationens övergripande arbete med arbetsmiljö och hälsa.

Som tack för att du deltar bjuder vi på en digital utbildning i arbetsmiljö.
Välj mellan Skapa förutsättningar inför återvändandet till arbetsplatsen och Grundläggande stressutbildning.

Nomineringen stänger i december och vi hör av oss efter det.