1. Om dig

Välkommen till vår undersökning för svenskar som bor utomlands! Det är en enkät för dig som har fyllt 18 år, nu bor utomlands och har gjort så de senaste sex månaderna.
Kön *Ange ett svar.
Ålder *Ange ett svar.
Civilstånd *Ange ett svar.
Inkomst före skatt *Ange ett svar.
Vilka av dessa utbildningar har du gått? Du kan välja flera alternativ.
Fritidsaktiviteter. Du kan välja flera alternativ. *Ange ett svar.