Tack för att du valt att medverka i undersökningen ”Du har rätt ålder!”

Vi vet att det förekommer åldersdiskriminering på svensk arbetsmarknad. Över 10 procent av de ärenden som kommer in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, handlar om ålder. Samtidigt visar omställningsorganisationen TRRs statistik att verkligheten för äldre tjänstemän ser betydligt ljusare ut än man ibland kan få uppfattning om.

HR Commitment och TRR vill tillsammans undersöka och belysa frågor om anställningsbarhet och ålder. Förhoppningen är att resultatet av undersökningen ska ge nya insikter och värdefull kunskap om förekomsten av åldersdiskriminering i samband med rekrytering och omställning. 

Stort tack för ditt engagemang! Tillsammans skapar vi bättre villkor på svensk arbetsmarknad.


Manne Didehvar, vd HR Commitment och Lennart Hedström, vd TRR