Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rejestracji udziału w panelu Viaplay.

Dziękujemy za chęć dołączenia do panelu użytkowników Nordic Entertainment Group org. nr 556490-7979 („Viaplay”, „My”), który ma na celu udostępnienie użytkownikom możliwości udziału w ankietach ulepszających usługi Viaplay.

Panel ten został utworzony, ponieważ Viaplay chce nawiązać bezpośredni dialog z użytkownikami, a informacje podawane nam podczas rejestracji będą wykorzystane w wyborze użytkowników zapraszanych do poszczególnych ankiet.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Viaplay jest administratorem przetwarzanych danych osobowych. Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych nikomu poza pracownikami Viaplay. Możemy jednak przechowywać Twoje dane osobowe u zewnętrznego dostawcy, co może oznaczać, że mogą one zostać przekazane do kraju trzeciego. Jednakże zobowiązujemy się do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony Twoich danych osobowych. Przekazane nam w ramach rejestracji zainteresowania udziałem w teście użyteczności dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie były już możliwe do prześledzenia. Aby otrzymać informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, masz prawo skontaktować się z nami pod adresem BOX 17054, 104 52 Stockholm lub user_research@nentgroup.com, . Masz również prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i poprosić o ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz o skorygowanie nieprawidłowych danych osobowych. Jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz również możliwość złożenia skargi do Organu Ochrony Prywatności.

Ochrona prywatności i wyrażenie zgody