Samtykke til behandling av personopplysninger gitt ved registrering til Viaplays panel.

Vi er glade for at du vil være med i brukerpanelet i Nordic Entertainment Group, org. Nr. 556490-7979 («Viaplay», «vi»), der målet er å invitere brukere til spørreundersøkelser for å utvikle Viaplay til en bedre tjeneste.

Panelet er opprettet fordi Viaplay ønsker en direkte dialog med brukerne, og informasjonen du gir oss ved registreringen, vil bli brukt når vi skal velge hvilke brukere som skal inviteres til de ulike undersøkelsene.

Slik behandler vi personopplysningene dine
Viaplay er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre enn medarbeidere i Viaplay. Vi kan imidlertid lagre personopplysningene hos en tredjepartsleverandør, noe som kan innebære at opplysningene overføres til et tredjeland. Men vi forplikter oss til å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte personopplysningene. Vi lagrer de personopplysningene du oppgir når du registrerer din interesse for å delta i brukertesten, i maksimalt tolv måneder. Deretter blir opplysningene slettet eller anonymisert, slik at de ikke lenger kan spores tilbake til deg. Du har rett til å kontakte oss på adressen Box 17054, SE-104 52 Stockholm eller på user_research@nentgroup.com for å motta informasjon og få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger og be om at vi sletter dem, eller at behandlingen begrenses, og å be om at uriktige personopplysninger blir korrigert. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, har du også mulighet til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Personvern og samtykke