Samtycke till hantering av persondata i Viaplay´s panel registrering

Tack för att du vill ingå i Viaplay Group Sweden AB, org. nr 556304-7041 (”Viaplay”, ”Vi”) användarpanel som syftar till att bjuda in våra användare till undersökningar för att kunna utveckla Viaplay till en ännu bättre tjänst.

Panelen är skapad för att Viaplay vill ha en direkt dialog med sina användare, och den information som ni ger oss genom denna registrering kommer att användas i urvalet av de användare som bjuds in för respektive undersökning.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Viaplay är personuppgiftsansvarig för denna behandling av dina personuppgifter. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan än anställda inom Viaplay. Vi kan dock komma att lagra dina personuppgifter hos en tredjepartsleverantör vilket kan medföra att dessa kan komma att överföras till tredje land. Vi åtar oss dock att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer som längst att lagra dina personuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler intresse för att delta i användbarhetstestet under 24 månader varefter dessa kommer att raderas eller anonymiseras så att de inte längre går att härleda till dig. Du har rätt att vända dig till oss på adress BOX 17054, 104 52 Stockholm, eller user_research@nentgroup.com för att få information om och ta del av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi raderar dessa, eller att behandlingen begränsas, samt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att framföra klagomål hos Datainspektionen.

Sekretess och samtycke