Kostnadsfritt utvecklingsstöd till LIVSMEDELS- OCH BESÖKSNÄRINGEN

Inom Omtag Nu erbjuds en rad kostnadsfria utvecklingsstöd till små och medelstora företag inom besöks-, upplevelse-, och livsmedelsbranschen och som påverkats negativt av coronapandemin.

Programmen innehåller både gruppmoment och individuell rådgivning och genomförs ofta som en kombination av digitala och fysiska möten.

Här kan du läsa mer våra olika erbjudanden.

Gör din intresseanmälan genom att klicka i vilka områden du och ditt företag behöver stöttning inom. Vi kontaktar dig därefter för en personlig diskussion om när och hur Omtag Nu bäst kan vara till stöd för ditt företag.

Vilket/vilka utvecklingsstöd är du huvudsakligen intresserad av för ditt företags utveckling?
Har ditt företag drabbats av coronapandemin – och i så fall hur?
Det är möjligt att välja flera svarsalternativ. Dina svar kan påverka om och hur du är berättigad till stöd genom Omtag Nu. *Ange ett svar.
Vilken bransch är ditt företag huvudsakligen verksamt inom? *Ange ett svar.