1. Namn 

2. Adress

3. Telefon

4. Epost

5. Varför söker du till Sida Alumni-programmet?

6. Vilka utbildningar och kurser har du gått de senaste fem åren?

7. Ange eventuell relevant arbetslivserfarenhet? 

8. I vilket land gjorde du praktik/arbete/MFS?

9. Vilket år gjorde du praktik/arbete/MFS?

Beskrivande text saknas för detta kommando *Ange ett svar.

10. På vilken organisation gjorde du din praktik/arbete? 

Eller genom vilket svenskt lärosäte genomförde du din MFS?

11. Hur lång tid varade din praktik/arbete/MFS?

(Ange antal veckor)

12. Beskriv din erfarenhet kopplat till globala utvecklingsfrågor, MFS-fältresa eller utlandspraktik

(Beskriv studiens, praktikens eller arbetes innehåll)

13. Beskriv ditt intresse för, och eventuell erfarenhet av, att föreläsa om frågor som rör fattigdomsbekämpning och internationellt utvecklingssamarbete 

14. Beskriv din förmåga att kommunicera på svenska muntligt och skriftligt, samt anpassa språk och tilltal beroende på målgrupp och situation? 

15. Kan du några andra språk? Ange vilka och din kunskapsnivå

(Grundläggande, god, mycket god eller flytande)

16. Har du följande meriter? 

(OBS meriterande , inget krav)

Beskrivande text saknas för detta kommando

17. Övrigt

Är det något mer du skulle vilja berätta om dig själv som kan vara relevant för din ansökan?