Meningsfull fritid för alla!

Fritidsnämnden i Vallentuna kommun ska ta fram en strategi för hur en meningsfull fritid ska skapas i vår kommun. Strategin kommer påverka fritidsnämndens arbete de kommande åren och sätta en gemensam riktning i frågor som gäller fritid med särskilt fokus på motion och rörelse.

Det är genom föreningslivet och inom föreningslivet som en meningsfull fritid för många skapas. Er kunskap är helt avgörande för att en strategi för meningsfull fritid ska bli bra.
Tycker du/ni att fritidsnämnden ska satsa på föreningslivet i Vallentuna kommun och i så fall; varför?

I enkäten här nedan vill vi att du som på något sätt har ett engagemang i en förening delar med dig av din kunskap och erfarenhet rörande din förening, både vad gäller dess värde och behov. Ett engagemang kan vara att du är medlem, ledare, styrelserepresentant eller annat.

Enkäten kan svaras på enskilt men också gärna i grupp.

I höst kommer din/er förening också bjudas in på en workshop där vi gemensamt kommer bearbeta materialet.