Välkommen till anmälningsformuläret för Vintercyklist vintern 2021-2022! Fyll i formuläret enligt anvisningarna och tryck på "avsluta" för att anmäla dig till projektet. Din hemkommun informerar dig om du blivit antagen eller inte i slutet av oktober som senast. Anmälan stänger den 24 sept för några kommuner och något senare i okt för andra. Se listan över kommuner på nästa sida för att se din kommuns sista anmälningsdag.
Observera att:
- Projektet vänder sig till dig som kommer att använda cykeln för cykling på landsväg/ tätort och stad. Däcken kan inte användas till körning i terräng.
- Projektet bjuder inte på bytet tillbaka till dina sommardäck. Endast ett byte (byte från sommardäck till vinterdäck) ingår. Vissa variationer från kommun till kommun förekommer.
- Det finns ett begränsat antal platser i projektet och vi kommer troligen inte att kunna ta emot alla som vill vara med. Om dina däck är av en lite ovanlig dimension finns det risk att vi inte har möjlighet till att ta in dessa, p.g.a. pris och logistik. Se lista med godkända däckstorlekar längre ner i formuläret.
- Vi rekommenderar även starkt att inte använda "den gamla slitna cykeln i garaget" till projektet. Det är en fråga om din säkerhet och leverantören har rätt att neka att sätta på däck på en cykel som är i allt för dåligt skick.

Genom att delta i projektet godkänner du följande:
1) Att genomföra vardagsresor med cykel minst 3 dagar i veckan under projektperioden 1 december - 1 mars och redovisa detta genom vårt rapporteringsverktyg.
2) Att vi sparar dina personuppgifter efter projektets slut för att kunna utvärdera projektet effekt efter projektperiodens slut.
3) Att de personuppgifter som projektet samlar in hanteras enligt den policy som respektive involverad organisation använder sig av.

För att läsa mer om våra policys kring hantering av personuppgifter här:  https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/integritetspolicy/