Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss, og vi vil at du skal føle deg trygg når du svarer på våre undersøkelser. Derfor har vi opprettet følgende personvernregler for å informere deg om hvilken type informasjon vi samler når du svarer på vår undersøkelse. All deltakelse i våre undersøkelser er frivillig og vi legger stor vekt på å bevare ditt personvern og integritet.

Når du svarer på våre undersøkelser, er den eneste personlige informasjonen registrert e-postadressen som du mottok undersøkelseslinken til. Hvis undersøkelsen er anonym, blir ingen informasjon automatisk registrert som kan kobles til deg som respondent. Bare dato og klokkeslett fra når svaret ditt ble lagret. Tjenesten bruker ikke informasjonskapsler. Eventuell personlig informasjon fra deg som svar på spørsmål betraktes som frivillig innlevert og vil bli lagret i henhold til lokal lovgivning.

Ingen personlig informasjon vil bli delt med tredjeparter, med mindre det er spesifikt angitt i undersøkelsen eller uten ditt eget samtykke. Dersom loven krever det, kan personlig informasjon bli utlevert til lokale myndigheter på forespørsel.