Vi håper du kan bruke noen minutter til å svare på vår undersøkelse "Elsyklisten"

Vi ønsker å finne ut hvem som er elsyklister i Norge, og hva skal til for å få flere til å velge elsykkel som transportform. For å kunne svare på spørsmålene bør du derfor eie eller disponere en elsykkel. 


Lykke til med svarene :)