1. Innledning

MS-forbundet ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge personer med MS sine oppfatninger om eget liv og behandling. Den internasjonale MS-dagen, 31.mai 2017, har «Life with MS» som tema, og spørreundersøkelsen skal speile årets tema. Undersøkelsen vil følge kronologien i livet til en person med MS, fra symptomene kommer til behandling og rehabilitering.

Vi håper at du kan sette av 10 minutter til å svare på undersøkelsen. Den gjennomføres av en ekstern samarbeidspartner for å sikre anonymitet i svarene. Hvis du har spørsmål om den tekniske gjennomføringen, så kan du sende en e-post til benjamin.ulstein@bm.com eller gudrun@ms.no.

*Obligatorisk spørsmål.Har du MS?