Hei! 

Det er tid for å rapportere bruken av frifond-midlene klubbene fikk høsten 2016. Årsregnskap for 2016 er allerede levert i medlemsregistret, og vi henter dette opp derifra. Er dere usikker på om dette er levert, kan dere kontakte synnove.jorgensen@4h.no.

Vi gjør dere oppmerksom på at om frifond-midlene dere har mottatt, ikke er brukt opp, må disse tilbakebetales til 4H Norge innen 30. juni.

Dersom rapport ikke leveres innen fristen 30. mai 2017, vil dere risikere å miste Frifond-midlene for 2017.

Rapporteringsfrist: 31. mai 2017

DERSOM DERE IKKE MOTTAR BEKREFTELSE PÅ RAPPORTEN PR. E-POST, BER VI OM AT DERE TAR KONTAKT OG OPPDATERER MEDLEMSREGISTRET MED RIKTIG INFORMASJON.  

Hilsen 4H Norge