Kryssa rätt - nr 1 - 2021

A. Var finns
Alebyggens
discgolfbana?

B. Hur många kostnadsfria
besök på Sörmossen får du
med återvinningskortet ?

C. Hur många gånger kan glas
återvinnas?

D. Hur mycket biogas blir det
av en påse matavfall?

E. Vilken fastighet på
Mossvägen började rivas i
februari?

Tävlingen gäller enbart Alebyggens hyresgäster. Endast ett svar per hushåll.