Ansökan om sponsring hos VK Media

Välkommen till vårt ansökningsformulär. Trevligt att ni ser VK Media som en potentiell samarbetspartner! Vår målsättning är att ha en god balans mellan idrott, kultur och samhälle i våra samarbeten för att nå bredden av våra läsare och de människor som bor i vår region. Med våra samarbeten vill vi: Skapa värde genom att ge värde. Våra åtaganden ska ge värdefullt mervärde och vara en mötesplats för våra läsare. Att associationerna från våra samarbeten ska stärka våra varumärken genom publika arrangemang. Sponsra bredden, inte individen och därigenom nå fler. Samarbeta med lokala aktörer eller med lokal anknytning. Stötta aktörer som främjar vår region. Vi undviker: Att sponsra med kontanta medel. Att sponsra med med priser till lotterier. Att sponsra enskilda individer eller privatpersoner. Samarbeten som strider mot vårt etiska och moraliska synsätt. Vi tar endast emot ansökningar via detta formulär. Förfrågningar ses över kontinuerligt och vi ber er ha en framförhållning på minst två månader vid er ansökan. 

För redaktionella förfrågningar hänvisar vi till respektive redaktion:
redaktion@vk.se, telefon 090 - 17 60 00 
redaktionen@folkbladet.nu, 090 - 17 59 00 


 Välkommen med din ansökan här!