Ansökan om reducerad medlemsavgift

Har du som aktiv medlem varit föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven till 100 %, kan du i efterhand få hälften av medlemsavgiften placerad som förskottsbetalning på dina kommande medlemsavgifter.

Reducerad medlemsavgift betalas aldrig tillbaka i kontant återbetalning, utan sätts in som förskottsbetalning för dina kommande medlemsavgifter.

Du kan ansöka om reducerad avgift för månader som ligger högst 12 månader tillbaka i tiden, men du kan inte få reducerad avgift för månader som du inte betalat någon medlemsavgift.

Du kan inte heller ansöka om reducerad medlemsavgift om ditt medlemskap är avslutat.

För att underlätta för dig som medlem och minska handläggningstiden behöver du inte skicka med några underlag. Vi utför stickprovskontroll på var tionde ansökan och då måste du kunna uppvisa underlag som styrker att du varit föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven under perioden som du ansökt om reducering för.

Tänk på att du endast kan söka hela månader med start på månadens första dag.

Handläggningstiden för reducerad medlemsavgift är 2-3 veckor från det att vi fått din ansökan.

Har du frågor är du välkommen att ringa medlemsservice på telefon 08-617 02 00 eller kontakta oss på info@saljarnas.com.