Vad vill ha du hjälp med?Vilken tjänsteperson vill du träffa?


Vet ej vilken tjänsteperson


Meddelande

Tänk på att vara försiktig med känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter) men försök vara så detaljerad som möjligt i ärendebeskrivningen. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning, eller liknande, det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.

Alla uppgifter behandlas enligt GDPR. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Personuppgifter

Namn

E-post

Telefon och/eller mobiltelefon

Gatuadress


Postadress


Hur vill du bli kontaktad?
Telefon
E-post
Brev (OBS! Kom då ihåg att fylla i fullständig adress)


I samband med att du lämnar uppgifterna ovan medger du att Norsjö kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen 1998:204 i samband med hanteringen av synpunkterna. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.