Vilkår og Samtykke

Navnet ditt vil stå på en deltakerliste med opplysningene du oppgir i påmeldingen. Dersom du av en spesiell grunn ikke ønsker dette, ta kontakt på tlf. 95 16 73 77 for påmelding.