KURS FOR NYANSATTE I HELSE OG OMSORG


Det ER IKKE fysisk oppmøte på dette kurset. Kurset består av e-læring og innspilte forelesninger. Dette kurset kan tas i grupper på arbeidsplassen via storskjerm, individuelt i ledige stunder eller hjemme. Ta kontakt med din leder for å avtale hvordan, hvor og når kursene skal gjennomføres. Hele "pakka" tar ca 5 timer å gjennomføre - Lykke til!

Følgende temaer er lagt inn i kurset:

 • Autonomi, samtykke og tvang
 • Brannvern – teori
 • Tannhelse
 • Ernæring – matomsorg
 • Trygg mat
 • Dokumentasjon – Hvorfor, hva og hvordan - Inneholder også taushetsplikt
 • Forflytning
 • Hygiene
 • Basale smittevernrutiner 
 • Håndhygiene
 • Klinisk observasjons-kompetanse