För dig med samhällsprioriterad funktion och barn i behov av omsorg
I ett extraordinärt läge behöver vi prioritera barnomsorgen efter de med störst behov utifrån ett samhällsperspektiv. Den barnomsorg vi tillhandahåller behöver därför erbjudas till de med föräldrar som har ett samhällsviktigt yrke och funktion.
Tack för visad förståelse.


Prioriterade yrkesgrupper
• Energiförsörjning
• Kommunalteknisk försörjning
• Finansiella tjänster
• Livsmedel
• Handel och industri
• Offentlig förvaltning
• Socialförsäkringar-Information och kommunikation
• Skydd och säkerhet
• Transporter
• Hälso-och sjukvård samt omsorg 

Behandling av personuppgifter
När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Vallentuna kommuns e-tjänster innebär det att dina uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

                 
Uppgifter om ditt barn
För att kunna säkerställa en god placering för ditt barn behöver vi veta mer om ert hushåll. Vi behöver särskilda uppgifter om barnet för att kunna tillgodose eventuella behov och säkerställa att ni har rätt till stöd samt är folkbokförda i kommunen.


Namn på barnet:

Ålder?

Adress:


Vilken typ av skola/förskola går ditt barn i?

Vilken skola/förskola går ditt barn i till vardags?


Eventuella allergier eller särskild kost?