Legemiddelhåndtering grunnkurs - Ny prøve 

Dato: 10. mars

Sted: Østre Toten, studiesenteret på Rådhuset

kl. 12.30 - 14.30 (Du er velkommen til å delta hele dagen  - repetisjon fra 08.30)Målgruppe:

Den som av ulike årsaker trenger å ta opp igjen prøven i legemiddelhåndtering. 

Det gis ett forsøk på kontering i ReKs regi.