1. DEL 1. BAKGRUNDSINFORMATION OM DIG OCH DITT HUSHÅLL

Du är...

Du är...

Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Annan: 

Vilken är din sysselsättning?

Flera alternativ kan markeras

Yrkesarbetar (hel- eller deltid)
Föräldraledig/tjänstledig
Sjukpensionär/ålderspensionär
Studerar
Arbetssökande
Annan: