Vilkår og Samtykke

I denne søknaden samler vi inn navn, mail og telefonnummer på kontaktperson i klubb, og info om klubbens planlagte camp. Dette er nødvendig for å kontakte klubber som søker. Data vil bli lagret i idrettens systemer.