Erfaringssamling med påfyll for mentorer i digital opplæringspakke lindrende behandling 


Forelesere: Karin Hammer og Lene Fossbråten


Sted:  Flerbrukssalen i Gjøvik Rådhus

Dato: 22. april 2020

Kl. 10.00 - 15.00


Målgruppe:  Mentorer som har eller har hatt grupper i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt