SØKNAD OM TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 2020
Alle særidretter med lag i Akershus kan søke om idrettsmidler fra Akershus fylkeskommune. Det er særkrets/region tilknyttet Akershus idrettskrets som søker disse midlene. Dersom deres særidrett ikke har noen særkrets/region i Akershus, men dere har idrettslag i fylket kan, særforbundet søke på vegne av sine særidretter.

Fristen for å søke midler er 01.12.2019.
Fristen er fast årlig og bes innarbeidet i plansammenheng. For sent innkommende søknader vil ikke bli behandlet, i tråd med fylkeskommunens retningslinjer. Dette på grunn av vår korte behandlingstid.

Det legges vekt på at søkerne merker tiltak for barn og ungdom spesielt (marker tiltakene f.eks. med *).

Følgende vedlegg må følge søknaden: 
1. Årsplan med budsjett for 2020. Konkrete tiltaksplaner med budsjett innen trenings- og instruksjonsvirksomhet blant barn/ungdom/eldre. NB! Søkeren bes om å merke tydelig de planlagte tiltakene som er for barn og unge.
2. Søkerens sist framlagte regnskap - samlet fylkeskommunalt tilskudd skal fremgå av regnskapet.
3. Signert revisjonsrapport.
4. Søkerens sist fremlagte årsmelding.

Vedlegg i punkt 2,3 og 4 må være behandlet på årsmøte eller kretsting.

Det understrekes at fylkesrådmannen og fylkesrevisoren har innsynsrett i regnskapet.