Välkommen till  första steget i Feelgoods process för att utse Sveriges Friskaste Företag.

Du nominerar din arbetsplats genom att svara på några frågor inom fyra områden:
1. Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Ledarskap
3. Medarbetarskap och delaktighet
4. Hälsa och hållbart arbetsliv

För att kunna svara behöver du veta hur din organisation arbetar med dessa frågor. Du kan t ex vara ansvarig för HR, VD eller ha en annan ledande position med ansvar för eller insyn i organisationens övergripande arbete med arbetsmiljö och hälsa.

Som tack för att du deltar bjuder vi på en digital utbildning i arbetsmiljö. Nomineringen stänger i oktober och vi hör av oss efter det!