Jag nominerar:

Namn:

Titel:

Företag:

Kontaktuppgifter - telefon eller mejl.


Min motivering till nomineringen är (minst 100 tecken):Observera att du måste fylla i dina egna kontaktuppgifter för att nomineringen ska godtas.

För och efternamn:

Kontaktuppgifter (telefon eller mejl):