Här ansöker du till mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi 2020. Programmet vänder sig till chefer i sjukvård och forskning med 49 år som övre gräns. Du kan exempelvis vara verksamhetschef, sektionschef, enhetschef eller avdelningschef. Du ska ha personal- och budgetansvar.

Urvalet till programmet görs av en styrgrupp med representanter för Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Sista ansökningsdag är den 2 september 2019. Din ansökan på webbformuläret ska kompletteras via post eller e-post med CV. Samt du ska även ange minst fyra referenser med kontaktuppgifter (direkt­telefon och e-post), varav minst en referens ska vara från en chef, nuvarande eller tidigare. Bifoga också ett undertecknat intyg där din chef godkänner din medverkan och ger dig ledigt för att delta vid träffarna i programmet.

Kostnaden för programmet är 59 000 kronor + moms för hela året. Kostnader för resor, logi och förtäring tillkommer.

Vid frågor, kontakta Nina Hedlund, verksamhetsansvarig, Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi
nina.hedlund@dagensmedicin.se, 070-455 72 62 

CV, referenser och intyg skickas till:
Postadress: Sjukvårdens ledarskapsakademi c/o Dagens Medicin, Nina Hedlund, 112 60 Stockholm
eller E-post: nina.hedlund@dagensmedicin.se

Obs! Webbformulär kan ibland haka upp sig. Vi rekommenderar därför att du först skriver din ansökan i ett vanligt worddokument eller liknande och sedan överför den till webbformuläret.