Nominasjon til Årets Ladejarl 2021

Årets Ladejarl deles ut av Colonialmajor Odd Reitan i september hvert år på Lade Gaard i Trondheim. Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl.                         

Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.                                           

Med vennlig hilsen
Colonialmajor Odd Reitan.


Her kan du nominere din kandidat:

Skriv inn din e-postadresse:

Ditt navn:

Ditt postnummer: