MALL FÖR ATT RAPPORTERA OLYCKOR OCH TILLBUD PÅ MOTORCYKEL OCH MOPED KLASS I I SAMBAND MED VÄGARBETEN OCH UNDERHÅLL PÅ VÄG


Olycka = du har kört omkull eller krockat med något på din MC/moped p g a ett pågående eller avslutat vägarbete.


Tillbud = du har tappat kontrollen på din MC/moped men lyckats rädda situationen utan att gå omkull och utan skador på dig, din MC eller annat på grund av ett pågående eller avslutat vägarbete.