Till Boende i Njurunda

Välkommen till en undersökning om hur boende i Njurunda ser på området som en plats att leva på. Undersökningen ingår i ett arbete med att utveckla en lokal utvecklingsplan som Njurunda Företagarna gör i samarbete med Sundsvalls Kommun. Frågorna tar tio minuter att svara på. Alla svar är anonyma.

Frågorna är formulerade som påståenden med fasta svarsalternativ.  För att få en så rättvisande bild som möjligt, är det viktigt att du väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar din egen åsikt.

1. Helhetsuppfattning om Njurunda som plats att bo och leva på
2. Om Njurundas natur och miljö
3. Utbudet av butiker och tjänster i Njurunda
4. Utbudet av fritidsaktiviteter i Njurunda
5. Bemötande och atmosfär
6. Kommunikationer
7. Engagemang i Njurundas utveckling
 

I slutet på enkäten finns också ett antal bakgrundsfrågor som används i analysen av svaren, samt en öppen fråga om vad Du tycker man kan göra för att öka Njurundas attraktivitet. .

Om du har några frågor kan du maila till
Lena Krantz
lena@njurundaforetagarna.com