Sjukvårdens ledarskapsakademi utser 2019 Framtidens ledare i sjukvården för nionde året. Utmärkelsen ska lyfta fram unga ledare som har visat prov på ­skickligt ledarskap. Den nominerade får vara högst 45 år och ska vara chef eller ha ett annat uppdrag som ledare i sjukvård eller forskning.

Nomineringstiden startar den 10 april och pågår fram till den 3 juni. Pristagarna ­utses av en jury med djup kunskap om ledarskapets villkor i sjukvården. Vinnarna presenteras på Sjukvårdens ledarskapsdag som 2019 hålls den 5 december.

Kriterier för juryns bedömning:
  • Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
  • Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
  • Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
  • Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
  • Har en god förmåga till samarbete och kommunikation.
  • Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
  • Uppfyller verksamhetens mål.

Obs! Webbformulär kan ibland haka upp sig. Vi rekommenderar därför att ni först skriver nomineringen i ett separat dokument. Det går inte att spara eller skriva ut formuläret, men ni får en utskriftsbar kopia som bekräftelse på att nomineringen har gått fram.