HOSPITERING


ReKs er behjelpelig med å organisere hospitering for deg


Hensikten kan for eksempel være:

  • Innblikk i hvordan andre jobbe
  • Lære spesifikke prosedyrer
  • Lette pasientoverganger fra et sted til et annet


Avklar først med egen leder om du får tillatelse. 

Du vil etter "registrering" få et skjema tilsendt på mail som du må fylle ut.