Legemiddelhåndtering grunnkurs - Ny prøve Gjøvik

Dato: 25. juni

Sted: Statped auditorie 1 adresse: Studievegen 5, 2815 Gjøvik

kl. 12.30 - 14.30 (Du er velkommen til å delta hele dagen  - repetisjon fra 08.30)Målgruppe:

Den som av ulike årsaker trenger å ta opp igjen prøven i legemiddelhåndtering. 

Det gis ett forsøk på kontering i ReKs regi.