Legemiddelhåndtering grunnkurs - Ny prøve Søndre Land

Dato: 30. april

Sted: Søndre Land Rådhus, kommunestyresalen

kl. 12.30 - 14.30 (Du er velkommen til å delta hele dagen  - repetisjon fra 08.30)Målgruppe:

Den som av ulike årsaker trenger å ta opp igjen prøven i legemiddelhåndtering. 

Det gis ett forsøk på kontering i ReKs regi.