Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav. Därför vill vi be dig med kommunal sophämtning besvara denna fråga om nöjdhet med kommunens tjänster senast 20 december.