Vilkår og Samtykke

Villa Utsikten ønsker å utarbeide tilbud og aktiviteter i tettere samarbeid med avdelingene. 

Vi bruker Netigate til å gjennomføre spørreundersøkelser blant våre brukere og medarbeidere. Vi har databehandleravtale med Netigate. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke.
Anonyme undersøkelser: Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke vi eller Netigate samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.
Identifiserbare undersøkelser: Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan vi identifisere de som har besvart undersøkelsen.
Vi deler ikke opplysninger vi får i spørreundersøkelser med andre og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Personopplysninger blir slettet 60 dager etter undersøkelsens slutt.

Les mer på våre nettsider for hele personvernerklæringen.