Välkommen att tycka till om Mora bibliotek. Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på några frågor om bibliotekets service. Det är värdefullt för oss även om du som inte brukar besöka biblioteket fyller i enkäten. Svaren på enkäten utgör underlag för oss när vi utvecklar vår verksamhet. Du som svarar på enkäten är anonym.