PÅMELDING "VIKEN ADVOKAT KURS":
 
"Generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse"


Andelseierpris: kr 1595,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier.

Ordinær pris: kr 1995,- 

Benytt Skogfond!

(Gå videre ved å trykke på pilen under og fylle inn kontaktinfo)